31. jul. 2015

Oppstartsforberedelser.

Det er mye som skal forberedes før oppstart. Vanligvis er det spesielt rørdeler det handler om når den store dagen nærmer seg. Brennstoff, smøring, kjølevann, startluft og eksos skal på plass. Det er som regel vanskelig å ferdigstille disse systemene før motoren er stablet opp og pumper og annet er kommet på plass.

Stein lager stuss til å montere på eksospotta. Rør i slike dimensjoner, med tynne vegger er vanskelige å få tak i nå til dags. Da må vi gjerne lage dem selv.

Vi fikk ikke tilsendt eksosrør fra Hardanger, men det måtte vi ha for å kunne kjøre motoren inne på verkstedet. Med mange titalls timer forestående prøvekjøring var vi nødt å ha dette på stell. Stein laget rør og bend av stålplater. Disse måtte han bukke til i pressa og sveise sammen. På bildet over ser vi at han har skjært spor i stålet for å gjøre bøyinga lettere.

Vi har omsider tatt hull i veggen på verkstedet. Nå slipper vi å lede eksosen ut gjennom vinduet.

Eksosrøret hadd bend slik at vi kunne benytte spiro-rør videre. Denne gangen gjorde vi alvor av å ta hull i veggen. Her laget vi stålflenser til varmeskjold, og en passende plugg til stenging av hullet.

Spiro-rør gjennom veggen. Eksosrøret og bendet er isolert, og kledd med varmetålig duk. Det blir ofte mye trafikk på verkstedet når vi starter opp motorer, og vi vil ikke at folk skal brenne seg.

Fra Steins eksosrør forlenget vi "eksosanlegget" med spiro-rør. Disse tettet vi med glassvatt-pølser, og tapet sammen med sølvtape.

Ny glødespiral og keramikk er montert, og strøm lagt opp.

Til oppstarten trengte vi både gløding, startluft, diesel og kjøling. Ny glødetråd med keramikk ble montert i glødepluggen, og strøm lagt opp. Luftflaska fra en ødelagt kompressor fikk forlenget tjenestetid som startluftflaske i verkstedet vårt. Vi bruker trekvarttoms armert luftslange fra flaska til motoren.

Brennstoffrøret fra pumpa til sprederen fikk påloddet ny flens.
Brennstoffrøret mellom filteret og pumpa fikk påloddet nye flenser i begge ender.

Brennstoffrørene trengte utbedringer. Konene var veldig slitte, og umulig å få tette. Nye koner ble loddet på. Kjølerørene var stort sett komplette, men trengte noen utbedringer i gjenger, og flere skrukoblinger ble erstattet med "nye" fra våre rikholdige "skrotskuffer". Lensepumpa har eget løp for priming, men her manglet røret. Her hentes vann fra kjølesystemet ved utløpet på toppen, hvor en kan regulere tilførselen med krane (til venstre i det fjerde bildet). Vi valgte å bruke slange her, siden det godt kan hende at HFS har røret liggende ombord i Vikingen.

I skrotskuffene fant Stein ei rørkobling som egnet seg til å lage rørstuss på lensepumpa.
Stein loddet en rørbit til stussen. Delen ble skrudd på lensepumpa, og brukt til å montere slange mellon utløp for priming fra kjølevannet til lensepumpa.

Hele restaureringsprosessen på denne motoren må vel regnes som oppstartsforberedelser, men jeg har her prøvd å vise noen av tingene som måtte gjøres i sluttspurten. Når det nærmer seg blir det hektisk, og det dukker gjerne opp ting man har utsatt i løpet av prosessen. Jeg har nok ikke fått med alt, og mekanikerne glemmer gjerne å ta bilder i sin iver etter å se resultatet av alt arbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar