28. jan. 2014

Påbegynt oppstabling.

Denne motoren har, som noen kanskje kjenner til, vært utsyrt med dreieluftventiler. Under bunnramma der rammelagrene sitter, er det påskrudde deksler og således egne rom som dreieluftventilene henter luft fra. Lufta siver inn i rommene gjennom huller i overkant av bunnramma på babord side. Motoren har vært kjørt med reed-ventiler, og de omtalte hullene var da blindet med blikkplater. Vi skal tilbakeføre motoren til å bruke dreieluftventilene, og velger derfor å lage svanehalser. Disse er påbegynt på følgende bilde. Vi ser også et av blindlokkene vi har laget til stativet der reed-ventilene var montert.

Veivakslingen er lagt i med sleidetetteringene påmontert for å sjekke pasninga mellom disse og bunnramma og stativet - noe tilpasningsarbeid er muligens påkrevet.

Overflatebehandlinga er godt i gang. Noen deler har fått feil farge, men det kan vi enkelt rette opp. Toppen på bildet er den som fulgte med motoren, og har ei sprekk i sylinderlokket. Vi skal forsøke å sy den med "Lock'n Stitch"-systemet.