25. aug. 2014

Sying av topp og annet.

Arbeidet går stadig fremover på Vikingmotoren. Det grøvste som gjenstår før prøvestart er stempelringene - de opprinnelige var helt utslitte. Vi venter på støpejernsrør/emner fra støperiet slik at vi kan få laget nye.

Det begynner å ligne på en motor. Toppen er bare satt på for å ha den unna veien. Stempel med veivstake og ringer er ikke montert ennå, og kryssboltlageret trenger også utbedringer før det kan skje. Lensepumpa vi jobbet med i forrige innlegg ble erstattet med ei som var litt bedre. Denne ble utbedret med Belzona 1111 i ventilhuset. Sylinderen ble boret opp og fikk innsatt foring. Kazik laget nytt smørekopp-lokk til omstyringa.

Smørerør er rengjort og montert. Smøreapparatet er testet og funnet i orden.

Vi har ikke lyktes i å finne deler til pumpemekanismen over oljebrya, men lar det passere foreløpig. Mekanismen er ikke nødvendig for å kunne kjøre motoren, og oljen kan trekkes opp manuelt. Vikingen har gått uten denne i lengre tid.

Plynsjen i regulatoren er pusset og ujevnheter filt bort, eller "grader" fjernet - som mekkerne våre sier.

Kazik har laget nytt vekesmøresystem som forsyner eksenteren med olje. Det gamle var ødelagt.

Startluftventilen er gjennomgått, pakket om, og montert. Selve ventilakslingen er noe tært ved ventilen, men vi satser på at den vil fungere tilfredsstillende inntil videre.

Regulatormekanismen.

Regulatorhetta er rengjort og overflatebehandlet. Det gjenstår fortsatt å fore opp reguleringsstaget.

Plynsjepinnen - bolten som overfører bevegelsen fra eksenterstaken til plynsjen i regulatoren har vi laget ny i steden for å sette inn foring. Ved bruk av foring ville fjerning av gods i begge slitedelene blitt nødvendig. Vi fant derfor at ny plynsjepinne var beste løsning her.

En noe provisorisk reparasjon av gløderingen på kula som vi håper vil holde til ny kule er anskaffet. Ringen er sveist opp med støpejernspinne.

Skilleveggen på glødekula har også fått ei lita utbedring.

Toppen har ei lei sprekk, og HFS har fått kjøpe nystøpt topp av Morten Neset som er eier av M/K Arnefjord. I tillegg skal den gamle forsøkes reparert slik at de har reservetopp tilgjengelig. Vi har valgt å gjøre dette ved hjelp av metallsøm-systemet fra "Lock-n-stitch". Du kan lese mere om dette systemet på følgende link: http://www.locknstitch.com/Default.htm På bildet ovenfor er første hullet boret.

Etterhvert som en borer langs sprekka skrus spesielle skruer inn som lukker sprekka. Prosessen er ganske tidkrevende. Arbeidet med sprekka tok over 30 timer.

Hver enkelt skrue i sømmen krever endel arbeid. Først borer en hull for skruen.

Deretter forsenkes hullet med en spesiell tapp.

Deretter gjenger en opp hullet med "Lock-n-stitch" gjengetapp. Dette tar mye tid ettersom det bør gjøres for hand, - de skjøre og dyre gjengetappene tenderer å knekke når en bruker maskin.

Lokk-n-stitch leverer ei egen gjengevæske med utstyret.

Deretter skrus skruen inn. Når skruens mothake-formede hode bunner i forsenkninga, brekker det sekskantformede skruehodet av ved høyt nok moment. Gjengene på skruene peker opp mot hodet, mens den delen av hodet som entrer forsenkninga har en mothake som peker andre veien - skruene skal således dra godset omkring sammen. Før skruen skrus inn påføres ei låsevæske - den mørke på neste bilde.

Alt nødvendig utstyr fulgte med i pakken fra Lock-n-stitch.

Etter at reperasjonen var ferdigstilt ble toppen trykktestet. Vi laget en ring som holdt ei gummipakning inn mot kjølkanalene og monterte luftnippel på kjølekanalen. Kjølekanalene ble utsatt ca. 8 bar lufttrykk og reparasjonen påsprøytet såpe. Vi kunne ikke finne lekkasjer.

Etter at toppen var trykktestet i kald tilstand, ble den varmet opp til omlag 115 varmegrader og trykktestet på nytt. Ingen lekkasjer da heller.

NB: Testen ble utført uten fagpersonell tilstede. Dette er IKKE måten å gjøre slik testing på, da luft komprimeres under trykk. Toppen kunne rett og slett eksplodert, men det gjorde den altså ikke. Vi tolker det dithen at den er meget solid. Lekkasjetestene skulle vært utført med tynn væske ala diesel eller whitesprit under trykk i kjølekanalene. Væske lar seg ikke komprimere slik som luft, og testen blir dermed meget tryggere for omgivelsene.

8. apr. 2014

Omstyring, kobling, m.m.

Vi er så smått i gang med å bygge opp motoren igjen. Akslinger og styrestag i kobling og omstyring trengte utbedring. Her har vi valgt forskjellige løsninger, noe er laget nytt og noe er påkrympet foring.

Rammelagrene er istøpt nytt kvitmetall, og dreid ut til riktige dimensjoner. Innskraping begynner vi ikke med før vi har montert sylinder, stempel og alt annet som  kan påvirke innretninga av veivakslingen.

Noen små luftbobler i lagerstøypen er skrapt og slettet.

På akterenden av veivakslingen skal eksenter og koblingsklokke påmonteres. I enden av akslingen skal også et lager som sentrerer mellomakslingen og koblingshjertet i forhold til koblingsklokka, presses inn.

Dreieluftventilene på veivakslingen, en foran og en bak.

Smøreringen montereres i forkant på veiva, rundt dreieluftventilen på forrige bilde. Denne kan lett skades under demontering, dersom man ikke passer på å demontere smørepunktet i forkant av veivhuset først. Denne ringen fanger opp oljedråper fra smørepunktet, og ved hjelp av sentrifugalkraft når akslingen roterer presses oljen videre til krumtappen via hullet vi skimter i overkant av bildet. En kanal i krumtappen leder oljen videre til anleggsflaten mellom krumtapp og veivlager.

Dreieluftventilene presses ut mot veivhuset av fire fjærer inn mot veivaksling og skinker. Tappen i øverkant av bildet holder ventilen i riktig posisjon.

Koblingsklokka er påmontert veivakslingen. Den originale mutteren har fått ublid behandling gjennom årenes løp.

Gjengene på svinghjulsmutteren trengte litt oppfriskning. Vi ser også eksenteren innafor koblingsklokka.

Deler i koblinga/omstyringa bar preg av stor slitasje. Her dreier Stein ned akslingen med tannkransen som driver tannstanga til koblinga.

Når ujevnhetene på akslingen er dreiet bort, krympes hylsa på for å kompensere for slitasjen.

Tannstanga som akslingen på forrige bilde styrer, var såpass tært at vi valgte å lage ny.

Her er Stein godt i gang med fresinga av tannstanga. Fresemaskinen han bruker er overmoden for utskiftning.

Her prøves delene sammen, - det blir tight og fint.

Akslingen for omstyringa, som John Åge jobber med her, er også laget ny. Forøvrig ser vi at mellomaksling er montert, med koblingshjerte og det hele.

Mellomakslingen før montering. Opplagringspunktene fikk istøpt nytt kvitmetall hos oss i 2009. Selve akslingen ble også laget ny av Wàrtsila på samme tid ettersom Vikingen fikk brudd i den opprinnelige. Tappen vi ser i forkant, midt i koblingshjertet er monteringspunkt for sentreringslageret. Denne hadde også fått ublid behandling ved tidligere demontering.

Før montering skraper John Åge pakningsflater på sylinderen rene for malingsrester.

Svinghjul, sylinder og eksospotte er kommet på. Pakning mellom bunnramme, veivhus og sylinder er "Gascoid" 0,15 mm. Pakning mellom lydpotte og sylinder er enlags laminert "Klingersil" grafittpakning 1,5 mm.

Også svinghjulet har vært utsatt for ublid behandling opp gjennom årene. Her ligger det nok endel uforløst spenning i godset og lurer.

Eksospotta så ut til å ha boltehull for ulike flenser.

Etter å ha studert bilder av en mindre Wichmann med dreieluftventiler, laget vi nye luftinntak til motoren.

Slik ble de seende ut til slutt.

Kjølvannspumpa flies opp. Denne ser ut til å være i grei forfatning.

Lensepumpa er det værre med. Denne har mye grafittisering, og etter at bildet ble tatt pusset Stein hull i ventilkammeret.

"Vindkjelen" på lensepumpa er høyst tvilsom. Det spørs nok om den ikke ryr i stykker når vi begynner å arbeide med den.

Ventilhuset på lensepumpa kan muligens bygges opp med "Belzona 1111".

Pumpesylinderen på lensepumpa er også svært tært. Denne setter vi sannsynligvis foring i, dersom vi ikke kommer over ei annen pumpe som kan brukes.

11. feb. 2014

En til Wichmann med sleideventiler!!!

"STP-forumet" er et glimrende nettsted for dem som ønsker å holde seg oppdatert på hva som rører seg i "fartøyvern-Norge". I den utrolig omfattende tråden "Semidiesel", dukket det opp en postering den 5. jan. med link til video av en liten Wichmann som stod og putret og gikk og noen dager senere en video til. I den siste videoen kan en såvidt skimte en detalj som ikke er vanlig, og noen dager senere kom den ny postering fra brukeren "Ekerhovd" med bilder av motoren. Her kan en se bl.a. dette bildet av motoren (klikk link for å vise). Bildet og videoen avslører at motoren har innsugsporter på bunnramma slik som Vikingens motor. Vi har ikke sett utforminga på "svanehalsene" før, og var i ferd med å lage buede rør da denne posten dukket opp. Nå  har vi mere å gå etter.

28. jan. 2014

Påbegynt oppstabling.

Denne motoren har, som noen kanskje kjenner til, vært utsyrt med dreieluftventiler. Under bunnramma der rammelagrene sitter, er det påskrudde deksler og således egne rom som dreieluftventilene henter luft fra. Lufta siver inn i rommene gjennom huller i overkant av bunnramma på babord side. Motoren har vært kjørt med reed-ventiler, og de omtalte hullene var da blindet med blikkplater. Vi skal tilbakeføre motoren til å bruke dreieluftventilene, og velger derfor å lage svanehalser. Disse er påbegynt på følgende bilde. Vi ser også et av blindlokkene vi har laget til stativet der reed-ventilene var montert.

Veivakslingen er lagt i med sleidetetteringene påmontert for å sjekke pasninga mellom disse og bunnramma og stativet - noe tilpasningsarbeid er muligens påkrevet.

Overflatebehandlinga er godt i gang. Noen deler har fått feil farge, men det kan vi enkelt rette opp. Toppen på bildet er den som fulgte med motoren, og har ei sprekk i sylinderlokket. Vi skal forsøke å sy den med "Lock'n Stitch"-systemet.