5. des. 2013

Arbeid så langt - bunnramme.

Motoren til Vikingen ankom Nordnorsk Fartøyvernsenter høsten 2012. Den ble da gjennomgått for tilstandsvurdering, og rapport skrevet med våre anbefalinger for videre progresjon - denne kan leses ved å klikke linken "Om motoren - Vår rapport fra nov. 2012". I etterkant har HFS reist midler til videre arbeid, og dette er så smått påbegynt i skrivende stund.

Motoren stablet opp på det nye fundamentet i verkstedet.

Motoren har stått lagret på vårt mekaniske verksted med diesel i kjølekanaler og dieselpumpe siden tilstandsvurderingen 2012. I løpet av året har vår leder for mekanisk avdeling, John Åge Sørli, vært i kontakt med ulike informanter angående dieselpumpa, og hvordan denne kan utbedres, samt forhørt seg etter reservedeler - hvilket vi nå ser ut til å ha lykkes med.

Svinghjul og veivaksling er ikke lagt i.

Vi har laget fundament på verkstedet for å montere kunne motoren på, og testkjøre denne.
Bunnramma er rengjort, og anleggsflatene mot fundament forsøkt målt. Det viste seg imidlertid at bunnramma stedvis hadde tæringsskader hvor godset virker grafittaktig. Spesielt ved aktre fudamentsbolter og under feitoljebrya. Bunnramma ble derfor slipt ned til friskt gods både på over- og underside. Disse tæringsskadene er utbedret med «Belzona» kjemisk metall. Anleggsflater ble deretter rettet av. Aksellinje virker ok. I bunnramma er også smøroljekanalene mellom rammelager og feitoljebrye åpnet. Den aktre dreneringa var feilboret slik at oljen kom på avveie. Dette er utbedret med «Belzona» og boret opp slik at oljen nå ledes i brya. Oljekanaler fra fremre rammelager går via rør, disse er staket opp og rengjort.

Anleggsflatene er slipt ned til friskt gods og gropene fylt med "Belzona" kjemisk metall, deretter jevnet.

Arbeidet med bunnramma er nå ferdigstilt. Denne og rammelagerdekslene er overflatebehandlet med grunning Jotun alkydprimer iblandet Owatrol penetrerende olje, og toppstrøk Jotun Pilot II Grå 038. I veivhuset er Jotamastic 87 Grå 038 brukt. I brønnen for omstyring er Jotamastic 87 brukt som grunning og Jotun Pilot II Grå 038 brukt som toppstrøk. Støpegodset var såpass innsatt med olje her at vi valgte jotamastic som grunning for å få best mulig vedheft til godset.

Den rektangulære delen på sida av bunnramma er undersiden av feitoljebrya. Denne var svært tært, men er nå slipt ned til friskt gods og utbedret med "Belzona" kjemisk metall. Rør og kanaler til brya er utbedret.

Stativet er rengjort, og veivaksling skal i slik at vi kan sjekke dreieventiler og evt maskinere dersom behov.