25. aug. 2014

Sying av topp og annet.

Arbeidet går stadig fremover på Vikingmotoren. Det grøvste som gjenstår før prøvestart er stempelringene - de opprinnelige var helt utslitte. Vi venter på støpejernsrør/emner fra støperiet slik at vi kan få laget nye.

Det begynner å ligne på en motor. Toppen er bare satt på for å ha den unna veien. Stempel med veivstake og ringer er ikke montert ennå, og kryssboltlageret trenger også utbedringer før det kan skje. Lensepumpa vi jobbet med i forrige innlegg ble erstattet med ei som var litt bedre. Denne ble utbedret med Belzona 1111 i ventilhuset. Sylinderen ble boret opp og fikk innsatt foring. Kazik laget nytt smørekopp-lokk til omstyringa.

Smørerør er rengjort og montert. Smøreapparatet er testet og funnet i orden.

Vi har ikke lyktes i å finne deler til pumpemekanismen over oljebrya, men lar det passere foreløpig. Mekanismen er ikke nødvendig for å kunne kjøre motoren, og oljen kan trekkes opp manuelt. Vikingen har gått uten denne i lengre tid.

Plynsjen i regulatoren er pusset og ujevnheter filt bort, eller "grader" fjernet - som mekkerne våre sier.

Kazik har laget nytt vekesmøresystem som forsyner eksenteren med olje. Det gamle var ødelagt.

Startluftventilen er gjennomgått, pakket om, og montert. Selve ventilakslingen er noe tært ved ventilen, men vi satser på at den vil fungere tilfredsstillende inntil videre.

Regulatormekanismen.

Regulatorhetta er rengjort og overflatebehandlet. Det gjenstår fortsatt å fore opp reguleringsstaget.

Plynsjepinnen - bolten som overfører bevegelsen fra eksenterstaken til plynsjen i regulatoren har vi laget ny i steden for å sette inn foring. Ved bruk av foring ville fjerning av gods i begge slitedelene blitt nødvendig. Vi fant derfor at ny plynsjepinne var beste løsning her.

En noe provisorisk reparasjon av gløderingen på kula som vi håper vil holde til ny kule er anskaffet. Ringen er sveist opp med støpejernspinne.

Skilleveggen på glødekula har også fått ei lita utbedring.

Toppen har ei lei sprekk, og HFS har fått kjøpe nystøpt topp av Morten Neset som er eier av M/K Arnefjord. I tillegg skal den gamle forsøkes reparert slik at de har reservetopp tilgjengelig. Vi har valgt å gjøre dette ved hjelp av metallsøm-systemet fra "Lock-n-stitch". Du kan lese mere om dette systemet på følgende link: http://www.locknstitch.com/Default.htm På bildet ovenfor er første hullet boret.

Etterhvert som en borer langs sprekka skrus spesielle skruer inn som lukker sprekka. Prosessen er ganske tidkrevende. Arbeidet med sprekka tok over 30 timer.

Hver enkelt skrue i sømmen krever endel arbeid. Først borer en hull for skruen.

Deretter forsenkes hullet med en spesiell tapp.

Deretter gjenger en opp hullet med "Lock-n-stitch" gjengetapp. Dette tar mye tid ettersom det bør gjøres for hand, - de skjøre og dyre gjengetappene tenderer å knekke når en bruker maskin.

Lokk-n-stitch leverer ei egen gjengevæske med utstyret.

Deretter skrus skruen inn. Når skruens mothake-formede hode bunner i forsenkninga, brekker det sekskantformede skruehodet av ved høyt nok moment. Gjengene på skruene peker opp mot hodet, mens den delen av hodet som entrer forsenkninga har en mothake som peker andre veien - skruene skal således dra godset omkring sammen. Før skruen skrus inn påføres ei låsevæske - den mørke på neste bilde.

Alt nødvendig utstyr fulgte med i pakken fra Lock-n-stitch.

Etter at reperasjonen var ferdigstilt ble toppen trykktestet. Vi laget en ring som holdt ei gummipakning inn mot kjølkanalene og monterte luftnippel på kjølekanalen. Kjølekanalene ble utsatt ca. 8 bar lufttrykk og reparasjonen påsprøytet såpe. Vi kunne ikke finne lekkasjer.

Etter at toppen var trykktestet i kald tilstand, ble den varmet opp til omlag 115 varmegrader og trykktestet på nytt. Ingen lekkasjer da heller.

NB: Testen ble utført uten fagpersonell tilstede. Dette er IKKE måten å gjøre slik testing på, da luft komprimeres under trykk. Toppen kunne rett og slett eksplodert, men det gjorde den altså ikke. Vi tolker det dithen at den er meget solid. Lekkasjetestene skulle vært utført med tynn væske ala diesel eller whitesprit under trykk i kjølekanalene. Væske lar seg ikke komprimere slik som luft, og testen blir dermed meget tryggere for omgivelsene.