30. juli 2015

Dieselpumpa.

Regulatoren og dieselpumpa er ikke original på denne motoren, men stammer fra Wichmann M 20-40. Pumpa var visstnok ny, eller hadde fått nytt pumpestempel når motoren ble satt sammen for bruk i MK Vikingen. Allerede 2007 meldte Hardanger Fartøyvernsenter behov for å få utbedret en lekkasje på denne.

Dieselpumpa før demontering. 

Siden vi visste at pumpa var lekk, gikk vi i gang med å utbedre denne før montering. Vi prøvde å få tak i erstatning, men lyktes ikke med det. Vi valgte å reparere pumpa ved å montere pakkboks på pumpestempelet. Ifølge Torstein Randa hadde tidlige Wickmann-pumper ei slik løsning originalt, hvilket jo gjorde valget enkelt.

Pumpehuset, pumpestempelet og returnåla - samt emne til pakkboksmutter.


Etter et grundig søk i våre velassorterte skuffer med rørdeler, fant vi en messingmutter som egnet seg godt til å lage pakkboks med. Hovedsylinderen på pumpehuset ble boret opp med ca. 1 cm dybde og 4 mm økning av diameter. En gland til å presse grafittpakninga ned langs pumpestempelet ble maskinert. Se følgende bilde:

Pakkboksen er ei fin løsning synes vi, men den krever litt ekstra omhu av brukeren. - Den skal ikke strammes mere enn at den akkurat stopper lekkasjen. Teites den for hardt øker slitasjen, og pumpestempelet kan hindres i å bevege seg fritt.

Pumpehuset skulle bores opp, men som det ofte er, måtte det lages spesialverktøy for å få til jobben. Her er lager Stein en "jig" for å få montert pumpehuset i dreiebenken på en fornuftig måte slik at maskineringa blir presis.

Brennstoffpumpa montert med pakkboks på hovedsylinderen.

Etter denne reparasjonen ble pumpa montert på motoren, og prøvekjørt. Det lekket fortsatt diesel fra pumpa, - men ikke så mye som før. Reparasjonen var vellykket. Det viste seg imidlertid at det også var lekkasje ved returnåla. Regulatoren var vanskelig å få til. Spesielt samspillet mellom regulator og returnål var så å si umulig å få justert tilfredsstillende, - noe som vises i denne laaange videoen.


I videoen hører vi hvordan motoren jager, og at det er vanskelig å få en rolig gange. Vi hører også den særegne lyden av innsugsløsninga, og hvordan denne endrer seg når motoren går vrangveien. Etter disse testkjøringene besluttet vi å utbedre lekkasjen ved returnåla. På "STP-Forumet" foreslo orakelet Rune Thistel at vi skulle bruke o-ring på pumpestempelet. Vi testet ut ei slik løsning på returnåla, men uten hell - o-ringen reiv seg i sylinderen.

Returnåla ble først forsøkt utbedret med o-ring. Her ser vi nåla hvor John Åge har dreid spor for o-ringen.

John Åge laget ny returnål. Denne hadde 7 hundredeler større diameter enn den forrige, og passet fint i sylinderen etter litt polering. Siden vi ikke hadde utstyr for å brotsje sylinderen i forbindelse med ny nål, ble også denne forsynt med pakkboks for å stoppe evt. lekkasjer. Pga. dårlig plass og pumpehusets utforming ble denne imidlertid litt annerledes enn den på pumpestempelet. Her er gland og skrue ett og samme emne. Denne må teites med tang, da det ikke var plass til sekskanthode inn mot pumpesylinderen.

Ny returnål og pakkboks. Etter utbedringene var lekkasjene vekke.

Etter disse utbedringene ble også samspillet mellom regulator og returnål bedre, og vi var i stand til å oppnå en jevnere gange. Muligens lugget den gamle, korroderte og lett underdimensjonerte returnåla noe i sylinderveggene slik at den ikke bevegde seg optimalt i forhold til støtene fra regulatoren. Gangen var fortsatt ikke optimal, men det hadde sammenheng med en særdeles slitt eksenter - det kommer vi tilbake til i neste blogginnlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar