6. feb. 2015

Kryssboltlager

Av ukjent årsak er Vikingmotoren utstyrt med nålelager ved kryssbolten. I følge delekataloger fra Wichmann for eldre semidieseler ble disse levert med glidelager. Løsning for smøring av krysslageret er også endret. Opprinnelig har det vært "slikker", - ei slags skål som står i ene enden av kryssbolten og samler olje langs sylinderveggen.

Del 8, 9 og 10 på denne plansjen fra en Wichmann-brosjyre er henholdsvis krysslageret, kryssbolten og smøreoljesamleren (slikkeren). Vi ser at krysslageret er delt langs midten, hvilket betyr at det her er snakk om to halvrunde lagerskåler som omslutter kryssbolten. Dersom det hadde vært et nålelager på illustrasjonen ville det sannsynligvis ikke vært delt på midten. Videre vises huller på kryssbolten hvor oljen fra slikkeren skal renne ut til lagerflatene. Forma på kryssbolten på illustrasjonen er også ulik den på Vikingmotoren.

Kryssbolten som fulgte med motoren. Denne er jamntjukk hele veien, og ligner ikke på kryssbolten i deleplansjen ovenfor. Den er rørformet, og har to kortere rør presspasset inn fra hver side. I midten ser vi hullet hvor olje skal sive ut til nålelageret, de andre to hullene er til å låse av bolten i stempelet slik at den ikke flytter seg. Det er mulig at stempelet er maskinert for å passe denne kryssbolten, men vi klarer ikke å fastslå noe ut av det vi så.

Den ytre delen av nålelageret montert i stempelstanga. Her var utbedring nødvendig. Det ser ut til at det har vært kondens omkring nålene og rustanløp. Delen ble tatt ut og lagerflaten dreid rein, og til en dimensjon som passet tykkere nåler. Vi måtte altså øke nåledimensjonen. De gamle nålene målte vi til 5,93-5,98mm tykkelse, med 47 nåler rundt om. Vi brukte nåler med 6,35mm tykkelse, og fikk plass til 45 slike inni ytterringen. Det var da 0,8mm klaring mellom de to siste.

De gamle nålene. Det er to runder med nåler i lageret. Disse er adskilt av en senterring som vises i eska til høyre. I eska vises også skiver som stod i endene av kryssbolten og stengte disse slik at ikke oljen renner rett ut. Disse var låst fast med låseringer.

Andre deler som hører til nålelageret. De fire ringene som ligger i forkant omslutter også kryssbolten. Stålskivene ligger inntil lageret og hindrer nålene i å komme ut, mens støpejernsringene setter avstanden ut til innerkant av stempelet. Disse virker dermed som foringer mellom stempelets bevegelse og stålringene. Disse foringene har merker etter skruer og annet, som får oss til å tro at delene er laget av skrapmetall en eller annen mekaniker har hatt liggende. Sporene har ingen funksjon i denne konteksten. Støpejern har en viss "smørende" effekt, så dette kan nok være et fornuftig materialvalg.

Her vises et omtrentlig tverrsnitt av stempelet med kryssbolten i. Kryssbolten låses fast med bolt fra undersiden via hullet i bakkant av stempelet. Utformingen av bolten gav tydelige indikasjoner på at kryssbolten hadde vært montert feil vei slik vi ser det på illustrasjonen over. Dette har gjort at den ene innpressede rørbiten (som ikke var gjennomboret) blokkerte smørekanalen.

Vi har nå korrigert dette slik at smøreoljen har fri passasje inn til lageret. Vikingen har altså gått uten smøring på nålelageret ved kryssbolten. Dette kan forklare den utstrakte korrosjonen ved nålene. Dette forundrer oss - vi har ved en tidligere anledning testkjørt Vikingen mens vi jobbet med andre lagere på motoren. Den ble da kjørt rimelig hardt uten at den manglende smøringa ved krumtappen gav noen problemer.

Oljepassasjen som var blokkert.

Her gjør vi oss klare til å sette inn den første runden med nåler. Kryssbolten er tredd i fra bakkant av stempelet og gjennom de to ringene som står mellom lageret og stempelet.

Straks ferdig med første runde nåler. Pasninga er så god at nålene står av seg selv, og de siste i runden er vanskelig å få inn uten å kakke på dem.

Korrigering:
Etter at lageret var montert, og dette innlegget skrevet, har vi lært av tilbakemelding fra eminente Svein Nordhammer, at de hylsene som hadde presspasning i endene av kryssbolten har en funksjon. De skal være svakt koniske, og skal fjernes før kryssbolten monteres/demonteres. Først når kryssbolten er på plass skal de slås inn. - De vil da utvide kryssbolten såpass at at den låses fast til stempelet. Vi som jobbet med krysset hadde ikke erfaring med denne typen lager, og trodde hylsene var en del av ombygninga av smøresystemet - for å blokkere endene av kryssbolten. Vi vil undersøke monteringa, og se til at hylsene utøver sin funksjon.

Den første runden med 45 nåler og skilleringen i midten er på plass.

Alle nålene er i og det er klart for å sette inn stålringen og støpejernsforinga. Nålene ble levert av "Kulelager AS", Molde, hvor vi fikk meget god service av Allan Strand. Han likte utfordringa, og brukte en hel del tid på å finne tak i passende nåler i utlandet.

Så presses og kakkes kryssbolten inn. Til kakkinga brukte  vi kobberklubba på neste bilde.

Siste biten før kryssbolten er på plass.

Her tester vi gjennomstrømminga i smørekanalen med trykkluft. Fri flyt!

Endelokkene er montert med låseringer

Ferdigmontert stempel heises "ombord".

Ingen ringer knakk under nedsenkninga. Etter dette trodde vi at det kun gjenstod tilpasning av veivlager før oppstart, men det var før vi hadde sett nærmere på veivtappen. Det, og annet får du vite mer om neste gang vi blogger. Da er det muligens vedlagt en liten videosnutt også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar